Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Alışveriş Sepetim

Üyelik ve Kullanım Şartları

MADDE-1 TARAFLAR
1.1. www.petchef.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Petchef Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.) ile

1.2. Üye, işbu internet sitesindeki üyelik formunun üye tarafından doldurulması suretiyle üyelik sözleşmesi akdetmişlerdir.

1.3. İşbu Sözleşme kapsamında Satıcı ve Üye; ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

MADDE-2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşmenin konusu, üyenin bu internet sitesi aracılığıyla Satıcının vereceği hizmetlerden faydalanmasına ilişkin durum, şart ve koşullarının belirlenmesidir.

 

MADDE-3 TANIMLAR
3.1. Site: www.petchef.com.tr, Satıcı tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

3.2. Üye: Siteye üye olan ve Sitede sunulan hizmetlerde, işbu sözleşmenin koşulları dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

3.3. Alıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Üye.

3.4. Ziyaretçi veya Kullanıcı: www.petchef.com.tr web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ve üye olmadan ziyaret eden kişidir.

3.5. Onaylama İşlemi: Üye tarafından, üyelik formunda www.petchef.com.tr sitesinden mesaj göndermesi ile ziyaretçinin üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

 

MADDE-4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Ziyaretçi, Siteye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Bu web sitesi, kullanıcıların satıcı bünyesinde yer alan bilgi ve verilere ulaşmalarını ve site üzerinden alışveriş yapabilmelerini sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

4.3. Üye, sitenin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanırken yasal mevzuat ve ahlaki hükümlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin aksine davranışlarında hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.4. Üyenin siteye giriş için kullanacağı; kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliği ve saklanması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üye bu bilgileri başkaları ile paylaşamayacak, siteye erişim hakkını yetkisiz kişilerin kullanımından korumakla yükümlü olacaktır. Aksi halde, kullanıcının uğrayacağı zararlardan satıcı sorumlu değildir.

4.5. Üye, sitenin kullanımı sırasında başka kullanıcıların hizmet almasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde, iş ve işlemlerde bulunmayacağını garanti etmektedir.

4.6. Satıcı, işbu internet sitesi ve uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, internet sitesinde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. İnternet sitesinin kullanımı ya da internet sitesine giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

4.7. Üye tarafından, siteye yanlış bilgiler yüklenmesi ve yanlış bilgilerle işlem yapılması; başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması; yanlış ikamet adresi verilmesi; yanlış e-mail, iletişim, telefon vs., ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların sözleşme ve hukuka aykırı şekilde kullanılması; başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması vs. hallerinde; satıcı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üyenin yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olmakla; üye, satıcının uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, siteye üye olurken isim, soy isim, telefon, e-mail vs. bilgilerini paylaşacaktır. Üye bu hali ile kendisine telefon, kısa mesaj, e-mail vs. ile tanıtım yapılmasını, bilgi aktarımını, bu aktarım için bilgilerinin gerekli hallerde üçüncü şahıslar ile paylaşımını kabul eder. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

4.9. Üye, sitede yer alan bilgi, belge ve içerikleri hiçbir şekilde başka bir sitede kullanamaz, siteden, başka bir siteye içerik temin edemez ve sitede paylaşılan içerikleri herhangi bir mecrada yayınlayamaz. Aksi durumda kullanıcı, satıcının uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üyenin kullanımı sonucunda sitenin zarar görmesi halinde üye, zararın giderimi için gereken tüm teknik ihtiyaçları karşılamak, siteyi eski haline getirmek için bakımını yapmak ve bundan sonra karşılaşılacak virüs vs. gibi birtakım zarar verici hamlelerin önlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Virüs veya kötü amaçlı yazılımlar ile veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan satıcı sorumlu değildir.

4.11. Satıcı, üyenin izni olmadıkça, yüklenen mevcut bilgi, belge ve dosyaların gizliliğini koruyacağını taahhüt eder. Adli, idari, bakanlık vs. makamların talebi halinde; Kanun, KHK, yönetmelik vs. gereği istem halinde; satıcının sözleşmeden doğan sorumluluk ve gerekleri yerine getirmesi gereken hallerde ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde; satıcı kendisinde bulunan bilgileri paylaşabilmesi durumu saklıdır. Üye de sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini beyan ve kabul eder.

4.12. Satıcı, işbu sözleşmede herhangi bir bildirim yapmadan değişiklik yapabilir ve değişiklikler sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. Kullanıcı bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla düzenli olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektedir.

4.13. Herhangi bir tarafça kendisine işbu Sözleşme kapsamında veya Türk hukuku uyarınca verilen herhangi bir hak, yetki veya çözüm yolunun kullanılmasındaki gecikme, ihmal ya da bu hakkın hiç kullanılmaması durumu veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin veya kelimesinin ihlali karşısında sessiz kalınması söz konusu tarafın yazılı onayı haricinde: Söz konusu hak, yetki veya çözüm yolunu etkilemez; ya da bu hak, yetki veya çözüm yolundan feragat olarak kabul edilmez. Herhangi bir Tarafça herhangi bir hak, yetki veya çözüm yolunun tek veya kısmi uygulaması, söz konusu hak, yetki veya çözüm yolunun ilerideki başka uygulamalarını veya başka herhangi bir hak, yetki veya çözüm yolunun uygulanmasını engellemez veya sözleşmenin herhangi bir hüküm, cümle veya kelimesinin tadilinin zımnen kabul edildiği anlamına gelmez.

4.14. Satıcı, üyenin siteyi kullanımından (siteye erişim ve kullanım için her türlü ekipman, ücreti, bakımı vd.) kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının tarafı olamaz. Üye veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek taleplerden sorumlu değildir.

4.15. Üye ve ziyaretçiler, genel talep ve şikâyetlerini internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

4.16. Üyeler site üzerinde ürünlere ilişkin yorum yapmakta serbesttirler ancak bu yorumların hukuka, genel ahlaka aykırı olması yahut kullanıcılara veya ürün üretici/satıcısına karşı saygı çerçevesinden uzak nitelikte olması halinde site, bu yorumları silebilecek, gerekli görmesi halinde üyeliği iptal edebilecektir. Bunların yanı sıra bu tür yorumlara karşı yasal hakların kullanımı saklıdır.

MADDE-5 GİZLİLİK
5.1. Üye, siteye üye olmakla, satıcı tarafından kabul edilmiş çeşitli kişisel bilgi ve veri güvenliğini içeren gizlilik ilkeleri kabul edilmiş sayılır.

5.2. Satıcı, siteye üye olunurken ve kullanım aşamalarında, üye tarafından kendisine iletilen her türlü kişisel bilgi ve verileri gizli tutacağını, başkalarına açıklamayacağını ve paylaşmayacağını, işbu sözleşmenin 4.8 ve 4.11. maddeleri saklı kalmak suretiyle taahhüt etmektedir. Satıcı, bu yükümlülüklerini yerine getirirken tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni eksiksiz ve tam olarak yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

5.3. Satıcı, teknik sorunlar, saldırı vs. gibi durumlarda sitede çıkan sorunları tanımlama ve gidermek için üye ve ziyaretçilerin internet protokol adreslerini kaydedebilir. Satıcı, bu adresleri, üyelerinin taleplerini değerlendirebilmek adına; yaş, cinsiyet, dil, etnik köken vs. tanımak amacıyla kullanabilir.

5.4. Satıcı, sitenin kullanımı hakkındaki bilgileri, (kaç kişi kullanmış, site hangi amaçla kaç kez ziyaret edilmiş, ne kadar süre sitede kalınmış vs.) çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Üye ve ziyaretçiler, çerezlerin kullanım durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilir.

5.5. Satıcı, muhtelif zamanlarda sitede bazı anketler yaparak, anketlere cevap vermeyi tercih eden ziyaretçiler tarafından verilen bilgileri; kendisi veya iş birliği içindeki kişi/kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.

 

MADDE-6 KİŞİSEL VERİ RIZA METNİ
6.1. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat hükümleri gereği kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekte; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla açıklamalarını üyelerin ve siteyi kullanan kişilerin dikkatine sunmaktadır. (Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde metni güncelleme hakkımız saklıdır.)

6.2. Aşağıda yapılan açıklamalar ve aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde üyeler, kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerinin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

6.3. Üye tarafından paylaşılan kişisel verileri satıcı, gizli tutma ve gizliliği koruma vs. yükümlülüğü altındadır. (Sözleşmede aksi kararlaştırılan durumlar saklıdır.) Kişisel veriler, satıcının faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sınırlı olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, (aşağıdaki ile sınırlı olmamak üzere) satıcının hizmet ve amaçları ile bağlantılı şekilde işlenebilmektedir. Kişisel Veriler: Ad, soyadı, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet vs. üyeyi tanımlayabilecek diğer kimlik verileri, adres, telefon numarası, e-mail, mektup vs. iletişim verileri, çağrı merkezi standartları gereği tutulan görüşme kayıtları, Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, faturalama bilgileri vs. finansal veriler.

6.4. Toplanan kişisel veriler, satıcı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, bu ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, finans ve muhasebe işlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Pet Chef’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

6.5. Üyelere ait kişisel veriler, hukuki çerçevede ve bahsedilen amaçlar doğrultusunda; satıcı, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler dahil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, hizmetleri geliştirmek veya yürütmek üzere iş birliği yaptığı iş ortakları ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

6.6. Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; üyeler, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse bilgi verilmesi talebini, bilgilerde bir yanlışlık/eksik vs. varsa bunların düzeltilmesini, verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı bilgisini, bir aktarım varsa aktarım yapılan üçüncü kişilerin bilgisini, verilerin silinmesini, üçüncü kişiler varsa silme bilgisinin iletilmesini talep edebilme ve kişisel veriler KVKK’ya aykırı olarak işlenip zarara uğranması hâlinde zarar giderilmesi ve münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizdir.

6.7. Kullanıcıların bu kapsamda KVKK uyarınca hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okumaları ve açık rıza metnini onaylamaları gerekmektedir.

 

MADDE-7 DEVİR YASAĞI
7.1. Satıcı, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.

7.2. Üye, satıcıdan önceden yazılı onayını almaksızın işbu üyelik sözleşmesindeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devredemeyecektir.

 

MADDE-8 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
8.1. Üyelik, aşağıda belirtilen haller dışında her halde üye tarafından koşulsuz olarak sonlandırılabilecektir. Üyeliğin üye tarafından sona erdirilmesi ile üyenin site ile tüm ilişiği kesilir.

8.2. Üye, verdiği son sipariş üzerinden 60 gün geçmemiş olması halinde üyeliği iptal edemez.

8.3. Üyenin siteye üye olduğu e-posta adresi dışında bir e-posta adresiyle üyeliği iptal etmesi mümkün değildir.

8.4. Kullanıcı tarafından satıcıdan hizmet alınmadığı zamanlarda, taraflar sözleşmeyi herhangi bir kurala tabi olmaksızın istediği şekilde feshedebilirler.

8.5. Satıcı, üye profillerini her zaman ve tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bundan dolayı kullanıcılar satıcıdan herhangi bir talepleri olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler site üzerinde ürünlere ilişkin yorum yapmakta serbest olmakla birlikte satıcı özellikle; üyenin siteye hukuka ve ahlaka aykırı yorumlar yazması ve mesajlar göndermesi, site üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik hukuka aykırı eylemlerde bulunması ve sisteme yahut petchef.com’a maddi ya da manevi zarar verecek, itibarı zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunması hallerinde sözleşmeyi, tek taraflı olarak, bildirimsiz bir şekilde feshedebilecektir.

8.6. İşbu sözleşme elektronik ortamda mesafeli satış sözleşmeleri gibi onaylanma ile yürürlüğe girecektir.

 

MADDE-9 İHTİLAF HALLERİ, TEBLİGAT ADRESLERİ, YETKİLİ MAHKEME VE YETKİLİ HUKUK
9.1. Satıcının bu sözleşmede belirttiği adresi ile üyenin siteye üye olurken adres gösterdiği adresleri tebligat adresleri olup; bu sözleşme gereği gönderilecek tüm tebligat ve gönderiler bu adrese gönderilecektir.

9.2. Üye, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarla, satıcının resmi kayıtları ile veri tabanında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve tek delil teşkil edeceğini kabul eder.

9.3. Üye tarafından sözleşmenin ihlali halinde başvurulacak olan icra, dava, harç ve masraflar ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve masraflardan üye sorumludur.

9.4. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, Türk mevzuatı, İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

MADDE-10 YÜRÜRLÜK
10.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki mutabakatı belirleyen metin olarak kabul edilmiştir. Bu Web sitesinin erişimi ve sitenin kullanımı sözleşmedeki şartlara tabidir. Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu şartları dikkatle okuyunuz.

10.2. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir

10.3. İşbu üyelik sözleşmesi, www.petchef.com.tr sitesine üye olurken üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.